Home | Contact
www.allesovervrijetijd.nl

Sportbonden in Nederland - Adressen en InformatieWELKE SPORTBONDEN IN NEDERLAND ZIJN ER? EN WAAR VIND JE ZE?
Elke sport in Nederland van enige omvang en importantie wordt vertegenwoordigd door een sportbond die de belangen behartigd, de competitie organiseert en zorgt voor deelname van Nederlandse sporters aan internationale toernooien en wedstrijden.Vrijwel alle sportbonden in Nederland zijn aangesloten bij NOC*NSF, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse sport. Op deze pagina vind je een overzicht van de Nederlandse sportbonden waarin gegevens over het adres, telefoonnummer, de sporten die onder de bond vallen, de betekenis van de afkorting en andere informatie is opgenomen. Links verwijzen naar uitgebreide informatie pagina's over de betreffende Nederlandse sportbond.

AIKIDO NEDERLAND
Afkorting:
Postbus 128
1000 AC Amsterdam
Telefoonnummer:
Sport: Aikido (Japanse vechtsport)
Opgericht: 2009
Lid NOC*NSF

AMERICAN FOOTBALL BOND
Afkorting: AFBN
Postbus 1324
2302 BH Leiden
Telefoonnummer:
Sport: American Football
Opgericht: 2001
Lid NOC*NSF

ATLETIEKUNIE
Afkorting: KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiekunie)
Adres Bondsbureau: Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem
Telefoonnummer: 026-4834800
Openingstijden bondsbureau: maandag t/m vrijdag 08:30-17:00
Sport: Atletiek
Opgericht: 28 april 1901
Lid van: NOC*NSF, Wereldbond IAAF, Europse Bond EAA

AUTOSPORT FEDERATIE
Afkorting: KNAF (Koninklijke Nederlandse Autosport Fedratie)
Adres Bureau: Kopperwetering 3, 2382 BK Zoeterwoude-Rijndijk
Telefoonnummer: o88-0047 88
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00
Sport: autocross, autorensport, karting, ovalracing, rally, rallycross, terreinsport
Lid NOC*NSF

BASEBALL EN SOFTBALL BOND
Afkorting: KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond)
Bureau: Huis van de Sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein
Telefoon: 030-7513650
Openingstijden: op werkdagen geopend
Sport: honkbal, softbal
Opgericht: 16 maart 1912
Lid van: NOC*NSF, Wereldbond IBAF, Europese Bond CEB

BASKETBALL BOND

Afkorting: NBB (Nederlandse Basketball Bond)
Bondsbureau: Huis van de sport, Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00-12:30 | 13:30-17:00
Telefoonnummer: 030-7513500
Sport: Basketball
Opgericht: 15 juli 1947
Lid van: NOC*NSF, Wereldbond FIBA, FIBA Europe

> UITGEBREIDE INFORMATIE
BEUGEL BOND
Naam: Nederlandse Beugel Bond
Sport: Beugelen
Contact: bestuur@beugelen.nl
Lid van: NOC*NSF

BILJARD BOND
Afkorting: KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond)
Adres Bondsbureau: Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-6008400
Openingstijden: werkdagen 09:30-16:00
Sport: biljart (carambole, driebanden, pool, snooker)
Opgericht: 11 januari 1911
Lid van: NOC*NSF

ANDERE SPORTBONDEN
- Bob- en Sleebond Nederland
- Nederlandse Boks Bond
- Nederlandse Bowling Federatie
- Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
- Nederlandse Bridge Bond
- Koninklijke Nederlandse Cricket Bond
- Nederlandse Curling Bond
- Koninklijke Nederlandse Dambond
- Nederlandse Algemene Danssport Bond
- Nederlandse Darts Bond
- Nederlandse Draken Boot Federatie
- Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
- Frisbee Bond Nederland
- Gehandicaptensport Nederland
- Nederlandse Go Bond
- Nederlandse Golf Federatie
- Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
- Nederlands Handbal Verbond
- Nederlandse Handboog Bond
- Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
- Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
- Nederlandse IJshockey Bond
- Nederlandse Jeu de Boules Bond
- Judo Bond Nederland
- Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
- Nederlandse Kano Bond
- Karate Do Bond Nederland
- Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond
- Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging
- Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers
- Koninklijke Nederlandse Kolf Bond
- Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond
- Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitness Federatie
- Nederlandse Kruisboog Bond
- Nederland Lacrosse
- Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
- Nederlandse Minigolf Bond
- Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
- Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
- Nederlandse Onderwatersport Bond
- Federatie Oosterse Gevechtskunsten
- Nederlandse Racquetball Associatie
- Reddingsbrigade Nederland
- Koninklijke Nederlandsche Roei Bond
- Nederlandse Roller sports en Bandy Bond
- Nederlandse Rugby Bond
- Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
- Koninklijke Nederlandse Schaak Bond
- Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
- Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie
- Algemene Nederlandse Sjoelbond
- Nederlandse Ski Vereniging
- Squash Bond Nederland
- Holland Surfing Association (golfsurfen)
- Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
- Taekwondo Bond Nederland
- Nederlandse Tafeltennis Bond
- Nederlandse Toer Fiets Unie
- Nederlandse Triathlon Bond
- Nederlandse Vijfkampbond
- Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond
- Nederlandse Volleybal Bond
- KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland
- Nederlandse Wandelsport Bond
- Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond
- Watersportverbond
- Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
- Koninklijke Nederlandse Zwem Bond