Home | Contact
www.allesovervrijetijd.nl

UIT bij Volleybal - Uitleg en InformatieWANNEER IS EEN BAL UIT BIJ VOLLEYBAL?

Het begrip 'UIT' (OUT) is iets wat je heel vaak hoort uit de mond van volleyballers tijdens een wedstrijd. Hier wordt bedoeld dat de bal is 'UIT' als deze buiten het volleybalveld, inclusief de lijnen die het speelveld begrenzen, de grond raakt. Ook wordt als 'UIT' gezien als de bal het plafond, muur, de spandraden van het net, de antennes, scheidsrechtersstoel of enig ander object buiten het speelveld of een persoon raakt die niet aan het spel deelneemt. Als dit het geval is dan krijgt het volleybalteam waarbij de bal niet uit wordt gegeven een punt.

> IN BIJ VOLLEYBAL - UITLEG EN INFORMATIE

UIT BIJ VOLLEYBAL - OFFICIËLE UITLEG EN SPELREGELS

De officiële NEVOBO Spelregels omschrijven het begrip 'UIT' als volgt in regel 8 van de volleybal spelregels.

De bal is 'UIT' als:
- het deel van de bal dat de grond raakt, geheel buiten de grenslijnen ligt;
- hij een voorwerp buiten het speelveld, het plafond of een persoon die niet aan het spel deelneemt, raakt;
- hij een antenne, spandraden, paal of het net buiten de zijbanden raakt;
- hij het verticale vlak van het net geheel of zelfs gedeeltelijk buiten de passeerruimte passeert;
- hij volledig het net door het vlak onder het net
passeert.

Bijzonderheden:
Er zijn zalen waar de verlichtingsarmaturen op enige afstand onder het plafond hangen. Wanneer in een dergelijke situatie de bal over die armaturen en uit het zicht van de scheidsrechter verdwijnt, moet de scheidsrechter affluiten en dubbelfout geven, omdat hij niet meer kan beoordelen of het plafond of een ander obstakel wordt geraakt. Als één van de officials ziet dat een obstakel geraakt wordt, dan moet meteen afgefloten worden en wordt het bijbehorende “uit” teken geven met de armen of het teken met de vlag.
> VOLLEYBAL BEGRIPPEN - UITLEG EN INFORMATIE

SIGNAAL VOOR HET AANGEVEN VAN UIT BIJ VOLLEYBAL

Om het begrip UIT aan te geven bij het volleybal gebruikt de scheidsrechter beide handen. Hij steekt deze gelijktijdig en naast elkaar op tot ongeveer schouderhoogte en met de handpalmen richting het lichaam gedraaid.

> VOLLEYBAL SIGNALEN - UITLEG EN INFORMATIEBron: Officiële spelregels volleybal 2015-2016 (NEVOBO).